E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU TRABZON ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1980 yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 32 404:410