E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (TRABZON) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1970 mali yılı Bütçesi münasebetiyle
56 39 562:571
2 Demeçler Ve Söylevler AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (TRABZON) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu'nun, önceki birleşimde İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'nun, Tekel İdaresinin stokları eritmek maksadıyle üç yıl vâde ile ve bir aracı eli ile yaptığı on milyon kilo tütün satışının sakıncalarına dair yaptığı gündemi dışı konuşmaya cevabı
59 76 129:134
3 Demeçler Ve Söylevler AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (TRABZON) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu; İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'nun üç sene vâde ile ihracolunan stok tütünler hakkında yaptığı gündem dışı görüşmesine cevabı
60 88 45:54
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
4 Demeçler Ve Söylevler AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (TRABZON) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu'nun, ekici tütün piyasasının mümkün olduğu kadar erken açılması hususunda Tekel'in görevli bulun mamasına rağmen ihtiyaç nisbetinde yapılan alımlarla daima, müstahsilin lehinde hareket edildiğine dair
62 18 334:337
5 Demeçler Ve Söylevler AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (TRABZON) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu'nun; Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'ya cevaben; uygulanan tedbirlerin ekici lehine olduğuna, Anayasanın 52. maddesi hükmünün umumî olup Bakanlığının Tekelle ilgili maddeler üzerinde görevli bulunduğuna dair
62 19 368:369
6 Demeçler Ve Söylevler AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (TRABZON) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu'nun; tütün alımlarında gereken bütün tedbirlerin alınacağına ve tütün piyasasını da erken açmak için gayret sarf ettiklerine dair
62 24 557
7 Söz Alanlar AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (TRABZON) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
63 36 482:493
8 Söz Alanlar AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (TRABZON) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126. maddesinin 5. fıkrasının 6. bendinde yapılan değişiklik hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
64 48 280:281 285