E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar AHMET ÇAKMAK (BOLU) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 31 282:287