E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Malatya Üyesi Hamdi Özer'in Gomel Zikna Şirketinin zeytinyağı skandalı hakkında gündem dışı cevabı
13 28 451:456
2 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın af konusundaki beyanları hakkında gündem dışı cevabı
13 28 451:456
3 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın ve 29.1.1974 tarihli 23. Birleşimde Gomel Zikna Şirketinin zeytinyağı skandalına dair Malatya Üyesi Hamdi Özer'in gündem dışı demeçlerine cevabı
13 28 451:456
4 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'ın Ordu ilinin Ulubey ilçesinde jandarma karakolunda cereyan eden bir hadiseye dair 12.3.1974 tarihli 36. Birleşimdeki gündem dışı demecine cevabı
14 37 3:4
5 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Cumhuriyetin 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun teklifi münasebetiyle
14 50 321:325 329 370:371 374:375
14 51 477
6 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
15 55 426:432