E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ÇALIŞMA BAKANI) : 275 sayılı Yasanın 11. maddesinin değiştirilmesine ilişkin yasa tekniği münasebetiyle.
29 8 149 151:153
2 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma, Bakanlığı 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 34 494:502
3 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ÇALIŞMA BAKANI) : 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 3 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle.
32 45 330:332