E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ŞEVKET BULADOĞLU (TRABZON) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1962 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
2 33 340:350
2 Söz Alanlar ŞEVKET BULADOĞLU (TRABZON) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü binasının ihtiyaca kâfi gelip gelmediğine dair Başbakan, Millî Eğitim ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusuna cevabı
3 47 262:263