E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN) (AYDIN) (MALİYE BAKANI) : 1980 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
45 28 4:31 92:104
2 Söz Alanlar İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN) (AYDIN) (MALİYE BAKANI) : 1980 yılı Maliye Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
46 36 400:409 416:418 422:423
46 37 459 499:510