E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İSMAİL MÜFTÜOĞLU (SAKARYA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 33 462:466
2 Söz Alanlar İSMAİL MÜFTÜOĞLU (SAKARYA) (ADALET BAKANI) : Yargıtay Başkanlığı 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 33 488:492
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar İSMAİL MÜFTÜOĞLU (SAKARYA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 32 40:48
4 Söz Alanlar İSMAİL MÜFTÜOĞLU (SAKARYA) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 32 18:19
5 Söz Alanlar İSMAİL MÜFTÜOĞLU (SAKARYA) (ADALET BAKANI) : Yargıtay Başkanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 32 63:64