E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İSMAİL HAKKI BİRLER (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir madde ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle.
13 35 666:669
2 Söz Alanlar İSMAİL HAKKI BİRLER (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
15 53 199:205
15 54 264:266 270:271
3 Söz Alanlar İSMAİL HAKKI BİRLER (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
15 54 292:293