E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İSMAİL HAKK TEKİNEL (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
11 65 247:248 270:272