E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 819 sayılı Devlet memurlarına avans suretiyle ödeme yapılmasına dair olan kanunun 1 ve 5. maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
1 16 296
2 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına dair sözlü sorusu münasebetiyle
1 20 377:379
3 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, öğretmen sorunlarına dair sözlü sorulu münasebetiyle
1 20 380:381
4 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 14. maddelerinin kaldırılması ve Milli Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığının kurulmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
1 23 504:505
5 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1972 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
2 29 559:566
6 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın İzmir'de "Atatürk Ormanı" alanı içinde kurulmak istenen Kurtuluş ve Zafer Abidesinin Cumhuriyetin 50. yıldönümüne yetiştirilebilmesi için Hükümetin de ilgi göstermesine dair gündem dışı demecine cevabı.
4 67 703