E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, aşırı cereyanlarla ilgili olarak düzenlenen brifinglerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde de verilmesine dair gündem dışı demecine cevabı
4 67 704
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in 26.10.1972 tarihli 97. Birleşimde, Amerika Birleşik Devletlerinde bir mecmuada neşredilen yanlış Türkiye Haritası konusunda yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevap veren demeci
7 7 180:181
3 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 1973 yılı Danıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 23 275:276
4 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 1973 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 23 335:336
5 Söz Alanlar İSMAİL ARAR (İSMAİL HAKKI ARAR) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyetin ilânının ellinci yıldönümünün kutlanması hakkında Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni münasebetiyle.
10 42 236:239
10 43 249:250 256:257