E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İSA HİSAN BİNGÖL (CUHURİYET SENATOSU MUŞ ÜYESİ) (ORMAN BAKANI) : 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek madde ile bir geçici; madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
11 66 326:329
11 67 350:352 355 366:370
2 Söz Alanlar İSA HİSAN BİNGÖL (CUHURİYET SENATOSU MUŞ ÜYESİ) (ORMAN BAKANI) : Bursa Üyesi Cahit Ortaç'ın, Orman Bakanlığının görevleri ve orman halk ilişkileri konusundaki gündem dışı demecine cevabı.
12 72 19:20