E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
2 26 229:230
2 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Maraş Üyesi Hilmi Soydan'ın; Elbistan, Afşin, Göksun ve Andırın ilçelerinde nohut mahsulüne arız olan hastalık hakkındaki gündem dışı demecine cevabı.
4 67 702
3 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin Gömeç bucağında vukubulan sel âfetinin vüsatine ve alınması gereken tedbirlere dair gündem dışı demecine cevabı
5 74 130
4 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Afyon Karahisar Üyesi Ahmet Karayiğit'in, haşhaş ekiminin yasaklanmasından dolayı zarara uğrayan üretici ve yağ imalâtçıları için tedbir alınmasına dair gündem dışı demeci münasebetiyle
6 86 136:137
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
5 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : 1973 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 28 162:174
6 Söz Alanlar İLYAS KARAÖZ (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun, sunî yağmur konusundaki gündem dışı demecine cevabı.
9 32 622:623