E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in; Ereğli Kömür İşletmesinin bâzı ocaklarında işçilerden bir kısmının liyakat zamlarının dağılış şekline itiraz mahiyetindeki hareketlerine dair
26 54 40:44
2 Söz Alanlar İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (BURSA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 82 577:592