E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler İHSAN ŞEREF DURA (KASTAMONU) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura; Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'a cevaben, Doğu-Kara Deniz bölgesini tetkik ettiğini, deniz nakliyatında ilâve seferler yapılması için talimat verdiğini, tren tarifelerinde indirmeler yapıldığını ve havayollarının halen maliyetin altında nakliyat yaptığına dair demeci
14 104 168
2 Söz Alanlar İHSAN ŞEREF DURA (KASTAMONU) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'ın, memleketimizdeki posta dağıtıcılarına dair sözlü sorusu münasebetiyle
14 104 172:175
3 Söz Alanlar İHSAN ŞEREF DURA (KASTAMONU) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'a cevaben, Doğu-Kara Deniz bölgesini tetkik ettiğini, deniz nakliyatında ilâve seferler yapılması için talimat verdiğini, tren tarifelerinde indirimler yapıldığını ve Havayollarının halen maliyetin altında nakliyat yaptığına dair demeci
14 104 168
4 Söz Alanlar İHSAN ŞEREF DURA (KASTAMONU) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Berç Turan'ın, Devlet Demiryolları ve Raybank'ın müştereken kurdukları RAYMİNES Şirketine dair sözlü sorusu münasebetiyle
14 107 244:247 250