E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1966 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
33 43 27:35
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1967 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
38 31 909:916
3 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, bâzı gümrük idarelerinin, uygulamalarına dair sorusuna cevabı
39 50 618:620 622
4 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora'nın, bir memurun tâyinine dair sözlü sorusuna cevabı
39 50 612 614:615
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
5 Demeçler Ve Söylevler İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in; Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, geçen birleşimde, tütün mevzuunda yaptığı gündem dışı görüşmesine cevabı.
44 18 604:605
6 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1968 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 29 831:835
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Hollanda'ya satılan çaya dair sözlü sorusuna cevabı.
49 4 57:62