E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI VE ÇALIŞMA BAKANI VEKİLİ) : Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6. maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ile İlgili 18.5.1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7. maddesinin 3. fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
47 55 166