E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
1 Önergeler İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Danıştay kanunu tasarısının havale edildiği komisyonlardan seçilecek üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (Millet Meclisi 1/474, Cumhuriyet Senatosu 1/375)
17 32 532
2 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 1964 yılı Danıştay bütçesi münasebetiyle
18 35 183:184
3 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 1964 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
18 36 221:225
4 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 1964 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle
18 36 234:236
5 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
18 36 245:250
6 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Tapulama Kanunu tasarısı münasebetiyle
21 87 490:496
21 88 516:517 527:528
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 1965 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
24 31 244:250
8 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 31 264:269
9 Söz Alanlar İBRAHİM SAFFET OMAY (İBRAHİM HAKKI SAFFET OMAY) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bütçenin görüşme usulü hakkında
24 31 229