E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
1 Demeçler Ve Söylevler İBRAHİM CELALETTİN UZER (ESKİŞEHİR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanı Celâlettin Uzer'in, Mardin ve Siirt'te vukua gelen kasırga tahribatı ve bu bölgeye yapılan:yardımlar hakkında demeci
17 20 20
2 Söz Alanlar İBRAHİM CELALETTİN UZER (ESKİŞEHİR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, İnebolu ilçesinde meydana gelen sel felâketine dair sorusuna cevabı
17 31 509:510 513:514
3 Söz Alanlar İBRAHİM CELALETTİN UZER (ESKİŞEHİR) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1964 yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 42 997:1000