E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
DANIŞMA MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar BAHATTİN ABLUM (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı münasebetiyle
21 153 6
2 Söz Alanlar BAHATTİN ABLUM (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Dernekler Kanunu Tasarısı münasebetiyle
20 141 299
20 142 306 319
20 143 360 362 379 384
20 144 414
3 Söz Alanlar NİHAT ADAL (TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
5 84 111 112 117 119 125
4 Söz Alanlar NECDET ADIBELLİ (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
18 117 635 637 641
5 Söz Alanlar MUAMMER AKÇER (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : İspanya'nın Kuzey Atlantik Anlaşmasına Girişine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 54 76 79
6 Söz Alanlar NAZMİ AKIMAN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu na Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 64 285
7 Söz Alanlar KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Avukatlık Kanununun 81. Maddesinin İkinci Bendinin Düzetilmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
1 17 427:428 433
8 Söz Alanlar KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Danışma Meclisi Üyesi Kâzım Öztürk ve 9 Arkadaşının, Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora münasebetiyle
1 30 653:654
9 Söz Alanlar KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Umumî, Mülhak ve Hususî Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususî idarelere Ait Daire ve Müesseseler arasındaki İhtilafların Tahkim Yoluyla Halli Hakkında 3533 sayılı Kanunun Dördüncü Maddesinin Kaldırılmasına ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
1 17 438 439
10 Söz Alanlar KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Cezaların infazı Hakkında 647 sayılı Kanunun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
1 26 564
1 28 603 612
11 Söz Alanlar KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve iskânına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 65 305 308
12 Söz Alanlar KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Danışma Meclisi Üyesi Feridun Güray ve 10 Arkadaşının Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 2253 sayılı Kanunun İlgasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
4 63 251
13 Söz Alanlar KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 72 595 598 599
14 Söz Alanlar KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 69 500 503
15 Söz Alanlar KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
2 32 43 48 51 61
16 Söz Alanlar KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 28.6.1966 Tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
6 104 46
17 Söz Alanlar KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 20 ve 21. Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 89 276
5 96 515 525
5 97 545
18 Söz Alanlar ORHAN ALŞAÇ (GAYRİ MENKUL ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU BAŞKANI) : İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
11 12 318
19 Söz Alanlar ATEŞ AMİKLİOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Danışma Meclisi Üyesi Nurettin Ayanoğlu ve 11 Arkadaşının 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
4 65 322
20 Söz Alanlar OĞUZ ANTER (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 58 137 142
21 Söz Alanlar ERCÜMENT ARTUN (SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar ve 24 Arkadaşının, 1.3.1965 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26. Madde sine Bîr Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
21 161 345
22 Söz Alanlar GÜROL ATAMAN (YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU TEMSİLCİSİ) : 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
23 175 190 192 194
23 Söz Alanlar GÜROL ATAMAN (YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU TEMSİLCİSİ) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname münasebetiyle
2 40 446 451 454 458 460
2 41 521
13 42 565
24 Söz Alanlar OKAN ATAY (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Enis Muratoğlu'nun piyasaya sürülen sahte ilaçlar konusunda gündem dışı konuşması üzerine açıklaması
13 46 691
25 Söz Alanlar GÜROL ATAMAN (YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU TEMSİLCİSİ) : 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
23 175 190 192 194
26 Söz Alanlar GÜROL ATAMAN (YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU TEMSİLCİSİ) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname münasebetiyle
2 40 446 451 454 458 460
2 41 521
13 42 565
27 Söz Alanlar OKAN ATAY (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Enis Muratoğlu'nun piyasaya sürülen sahte ilaçlar konusunda gündem dışı konuşması üzerine açıklaması
13 46 691
28 Söz Alanlar FUAT AYDEMİR (SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlik Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
12 29 696 705
29 Söz Alanlar CAHİT BAYER (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri Hakkında Kanun Tasarısı Münasebetiyle
18 113 432
30 Söz Alanlar ERKAN BENLİ (PROF.DR.) (TARIM ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Muhsin Zekâi Bayer'in, Tarım Ünitesi ve özellikle buğday konusundaki gündem dışı demeci üzerine açıklaması
4 58 120
31 Söz Alanlar İSMET BİRSEL (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : İslam Konferansı Üyesi Devletler Arasında İktisadî Teknik ve Ticari İşbirliği ile İlgili Genel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 64 287
32 Söz Alanlar İSMET BİRSEL (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 65 310
33 Söz Alanlar İSMET BİRSEL (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütü Arasında İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 52 45:46
34 Söz Alanlar İSMAİL BİLİR (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Danışma Meclisi Üyesi Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi münasebetiyle
21 161 351
35 Söz Alanlar SERVET BİLİR (YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU TEMSİLCİSİ) : 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 19. ve 23üncü Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
10 156 851
36 Söz Alanlar İSMET BİRSEL (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Avrupa Topluluklarına Yeni üys Devletler'in Katılmasından Dolayı Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Giren Maddelere İlişkin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 70 515 518
37 Söz Alanlar MUSTAFA CENGİZ (TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Umumî Mağazalar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
5 84 126
38 Söz Alanlar NAZIM ÇOKER (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmün de Kararname münasebetiyle
13 41 485
39 Söz Alanlar NAZIM ÇOKER (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı münasebetiyle
21 153 49
40 Söz Alanlar HALİM ÇORBALI (TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ) : Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
17 100 495
41 Söz Alanlar FİLİZ DİNÇMEN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Dünya Sağlık Teşkilatı Anayasasının 24 ve 25. Maddelerini Değiştiren Metinlerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı Münasebetiyle
4 64 286
42 Söz Alanlar FİLİZ DİNÇMEN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Münasebetiyle
4 52 51
43 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 31.12.1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Münasebetiyle
13 37 289 293 296
44 Söz Alanlar İHSAN DOĞRAMACI (YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANI) : 6 Kasım I981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna (Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, Danışma Meclisi Üyesi Zeki Çakmakçı ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58. Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağışman ve 13 Arkadaşının Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3. Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5. Sınıfında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan öğrencilere Yeniden imtihan Hak kı Verilmesine Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
19 132 610 615 621
45 Söz Alanlar İHSAN DOĞRAMACI (YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANI) : 6 Kasım I981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna (Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, Danışma Meclisi Üyesi Zeki Çakmakçı ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58. Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağışman ve 13 Arkadaşının Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3. Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5. Sınıfında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan öğrencilere Yeniden imtihan Hak kı Verilmesine Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
19 133 630 640 648
19 134 685 695 698 710
46 Söz Alanlar İHSAN DOĞRAMACI (YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANI) : Yükseköğretim Kurulu 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Münasebetiyle
12 20 93 100
47 Söz Alanlar ENGİN DOĞDU (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Danışma Meclisi Üyesi Türe Tunçbay ve 27 Arkadaşının, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 1, 2, 6, 7, 8, 14, 27, 30 ve Küçüklere Mahsus Tev-kifevleri Başlıklı 37. Maddesi İle Geçici İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36. Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma önergesi Münasebetiyle
22 169 116 118 119 120 123
48 Söz Alanlar İSMET DURMUŞ (TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesine Bir Fıkra, Ek 19. Maddesinin 5 No. lu Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Münasebetiyle
5 79 17 20
49 Söz Alanlar ÜNAL EGE (ÇALIŞMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Danışma Meclisi üyeleri Feridun Şakir Öğünç, Mustafa Alpdündar, Vahap Güvenç ve 63 Arkadaşının, işsizlik Sigortası Yasa Teklifi ve İçtüzüğün 36. Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma önergesi Münasebetiyle
22 171 245 248 255 259 262
50 Söz Alanlar CAHİT EREN (SAYIŞTAY BAŞKANI) : Sayıştay Başkanlığı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
11 14 470
51 Söz Alanlar REFET ERİM (BAŞBAKANLIK ÇEVRE MÜSTEŞARI) : Uzun Menzilli Sınırlar ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
1 27 586
52 Söz Alanlar NİHAT BOZKURT ERMAN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Danışma Meclisi Üyesi Nuri Özgöker ve 21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Kanunla Değişik 13. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklifi münasebetiyle
21 157 191
53 Söz Alanlar NİHAT BOZKURT ERMAN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçenhizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
16 87 610
54 Söz Alanlar FERUDUN GÖKIRMAK (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : İnsan Kanı ve Kan Ürünleri Kanunu Tasarısı Münasebetiyle
17 103 637
55 Söz Alanlar FİKRİ GÖKÇEER (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
21 158 276 279
56 Söz Alanlar FİKRİ GÖKÇEER (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Urfa İli Viranşehir İlçesinin Ceylanpınar Bucağında Ceylanpınar Adıyla, İzmir ili Menemen İlçesi Aliağa Bubacmda Aliağa Adıyla Yeniden iki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
1 24 516
57 Söz Alanlar FİKRİ GÖKÇEER (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Yardım Toplama Kanunu Tasarısı münasebetiyle
17 100 481 487
58 Söz Alanlar FERİDUN GÖKIRMAK (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 5.1.1961 Tarih ve 224 Sayılı Sağlık hizmetlerinin Sosyal leştirilmesi Hakkında Kanunun 8.5.1969 Ta rih ve 1175 Sayılı Kanunla Değişik 20. Maddesinin değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
17 103 639
59 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU TEMSİLCİSİ) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname münasebetiyle
13 44 590 612:614 618:619 622
60 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU TEMSİLCİSİ) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname münasebetiyle
13 45 650
61 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU TEMSİLCİSİ) : Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı münasebetiyle
21 153 49
62 Söz Alanlar FAHRİ GÖRGÜLÜ (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
18 114 500
63 Söz Alanlar FAHRİ GÖRGÜLÜ (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
18 117 671
18 118 676 681:682 684 690 698 700 709
18 120 765 770 773 779 782
64 Söz Alanlar FAHRİ GÖRGÜLÜ (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
19 121 18 19 22
65 Söz Alanlar FAHRİ GÖRGÜLÜ (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
19 122 28 38 49 58 65 74 80
66 Söz Alanlar ORHAN GÜLER (DEVLET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun IBazı Maddelerinin Değiştİriİlmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 151 760
67 Söz Alanlar EDİP GÜLTEKİN (MGK GENEL SEKRETERLİĞİ TEMSİLCİSİ HAKİM ALBAY) : Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in, Yükseköğretim Kanununun 53. Madde (c) Fıkrasının Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
4 68 454
68 Söz Alanlar EDİP GÜLTEKİN (MGK GENEL SEKRETERLİĞİ TEMSİLCİSİ HAKİM ALBAY) : Hava Kuvvetlen Komutanı ve Millî Güvendik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, 13.5.1971 gün ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18. Madde (n) bendinin değiştirilmesi Hakkında Kanun teklifi münasebetiyle
4 62 219
69 Söz Alanlar İLHAN HÜSMENOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğlu ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 9. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanım Teklifi Uyarınca Gündeme Alınma önergesi münasebetiyle
21 157 194
70 Söz Alanlar AHMET KAPISIZ (ÇALIŞMA BAKANLIĞI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANVEKİLİ) : Çocukların ve Gençlerin Sanayide işe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
1 27 587 590
71 Söz Alanlar HASAN KARATEPE (MlLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
21 156 175:176
72 Söz Alanlar MEHMET KIRAL (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KORGENERAL) : Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
6 118 619:620 626
73 Söz Alanlar SAİM KIRGÖZ (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 5434 Sayilı Emekli Sandığı Kanununun 31 İnci Maddesi ile Değişik 41. Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin (c) Fıkrasının Değiş tirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
16 75 78
74 Söz Alanlar SAİM KIRGÖZ (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Değişik 41. Maddesine Bir Fıkra Eklenmeîi ve Bu Kanunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ile Bu Kanuna Geçici iki Madde Eklenmesi Hakkında. Kanun Teklifi münasebetiyle
15 73 714
75 Söz Alanlar SAİM KIRGÖZ (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 1984 Yılı için Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
21 156 154
76 Söz Alanlar SAİM KIRGÖZ (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İktisadi Devlet Teşek külleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6. Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname münasebetiyle
22 168 52:53 59 82 84:85 90 96
22 169 146:147 152 158
77 Söz Alanlar SAİM KIRGÖZ (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Silinmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
21 159 283
78 Söz Alanlar TANER KOÇYILDIRIM (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlupınar Bucağında, Dumlupınar Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
16 86 582
79 Söz Alanlar ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İçhizmet Kanunu, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2,1982 Tarih ve 2595 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
13 35 179 188 200 209 211
80 Söz Alanlar ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarih ve 358 Sayılı Kanuna Ek 11.7.1982 Tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
13 33 97
81 Söz Alanlar ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Değişik 41. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve Bu Kanunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi İle Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
5 72 692 697
82 Söz Alanlar ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31. Maddesi ile Değişik 41. Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
13 31 24
83 Söz Alanlar ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 2490 Sayılı, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66. Maddesiyle Bu Kanuna 6150 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirmesine ve Bu Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
12 30 725
84 Söz Alanlar ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 92 351 363
85 Söz Alanlar ERTUĞRUL KUMCUOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
19 123 142
19 124 161:162 164 168 172 175 187 190
19 125 205 209 219 222 226
86 Söz Alanlar ORHAN KULİN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Kon solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
11 6 109
87 Söz Alanlar ORHAN KULİN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İliştin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
1 22 492
88 Söz Alanlar ORHAN KULİN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmi Kuruluşların Türkiye'deki Temsilciliklerine Taşınmaz Mal Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
6 103 23 29
89 Söz Alanlar HALİM KÜLÜNK (TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
18 120 791:793 802
90 Söz Alanlar METİN MEKİK (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Bakanlıklara Bağlı Bazı Binalar ile Dış Temsilciliklerimizde Görevli Bazı Memurlara Tahsis Olunacak Konutlara İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 68 487 492
91 Söz Alanlar HANİFİ MERT (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1610 Sayılı Kanunla Değiştirilen 15. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
17 104 649
92 Söz Alanlar HANİFİ MERT (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Danışma Meclisi, Üyesi Mehmet Pamak ve 30 Arkadaşının, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 6. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
22 171 271
93 Söz Alanlar SEBAHATTİN OKUTAN (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulusu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
18 109 273 277
94 Söz Alanlar SEBAHATTİN OKUTAN (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
13 46 715:716 734
95 Söz Alanlar SEBAHATTİN OKUTAN (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 47 16 22
14 48 76
96 Söz Alanlar SEBAHATTİN OKUTAN (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 33. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
13 46 697
14 49 105:106
97 Söz Alanlar SEBAHATTİN OKUTAN (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait Kanun Tasarısı münasebetiyle
12 30 746
98 Söz Alanlar SEBAHATTİN OKUTAN (ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178. Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
18 119 754
99 Söz Alanlar NECMETTİN ÖNEL (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Danışma Meclisi Üyesi FAHRİ ÖZTÜRK ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
22 169 110
100 Söz Alanlar NECMETTİN ÖNEL (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Danışma Meclisi Üyesi Halil Gelendost ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
22 169 111
1 2