E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ve ilgili teklifler münasebetiyle
5 136 304:306
5 144 599:601 603:604
2 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski Üyesi Bahriye Üçok'un, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68. maddesine 2 fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi münasebetiyle.
6 154 190
3 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Karman İnan'ın, özel kanunlarla bağlanmış vatanı hizmet tertibinden aylık alanların aylıklarının ayrılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle.
6 154 189
4 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarıları ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlının, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 2 arkadaşının, Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 7 arkadaşının, C Senatosu Rize Üyesi Talât Doğa'nın Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve Mustafa Kemal Erkovan'ın, Edirne Milletvekili İlhami Ertem ile 9 arkadaşının,506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun artırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle.
6 162 493 497 505
5 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi adıyal İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirlmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ilişkin kanun teklifi münasebetiyle
6 162 513:514
6 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Zonguldak Milletvekili Abdülmuttalip Gül ile 12 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek madde eklenmesi hakkındaki 2012 sayılı Kanunun geçici maddelerinin, ek maddeler olarak ve bu maddelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle.
6 163 549:550