E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar TUNCAY MATARACI (RİZE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1978 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
4 116 230:240 242
2 Söz Alanlar TUNCAY MATARACI (RİZE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Tütün piyasası konusunda gündem dışı konuşan Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'na cevap veren gündem dışı konuşması.
5 137 332:335
3 Söz Alanlar TUNCAY MATARACI (RİZE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı'nın, Bitlis tütüncülüğü hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı.
5 142 537:538
4 Söz Alanlar TUNCAY MATARACI (RİZE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Kocaeli Milletvekilli Adem Ali Sarıoğlu'nun, İzmit ve Derince Gümrüklerindeki kaçakçılık olayları ile ilgili gündemi dışı konuşmasına cevabı
8 37 509:511
5 Söz Alanlar TUNCAY MATARACI (RİZE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Marfisa Milletvekili Yahya Usku'nun Ege Ekici tütün piyasası hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
8 41 692:693
6 Söz Alanlar TUNCAY MATARACI (RİZE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1979 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
11 62 262:270
7 Söz Alanlar TUNCAY MATARACI (RİZE) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1978 üretimi Bitlis tütün piyasası hakkında gündem dışı konuşan Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalıya cevabı
12 101 603:604