E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın patates üreticisi hakkındaki gündemi dışı konuşmasına cevabı
2 102 539:540
2 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın Ticaret Bakanının Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri've Merkez Birliği üzerindeki müdahaleci davranışları hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı.
2 104 569:570
3 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Bursa Milletvekili Özel Yılmaz'ın, Ticaret Bakanının son günlerdeki tutumu hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
2 106 619:620
4 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın Ant-Birlik'te son günlerde yapılan yolsuz ve kanunsuz tasarruflar konusundaki gündem dışı konuşmasına cevabı.
3 108 75:77
5 127 153
5 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : 1978 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 114 628:638
6 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : 1978 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın konuşmasında kendisine sataşıldığı nedeniyle açıklaması.
3 114 644
7 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın, TARİŞ'in kütlü pamuk alımıyla ilgili Ticaret Bakanlığının tutumu hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı.
5 124 103:104
8 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Hükümetin ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle.
5 139 431:433
9 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın kooperatif sektörü üzerinde Ticaret Bakanlığınca sürdürülen müdahaleci tutum hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı
5 142 540:542
10 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Trabzon Milletvekilli İbrahim Vecdi Aksakal ve 9 arkadaşının; uyguladığı yanlış taban fiyat politikası ile üzüm üreticisinin zararına hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında, bir Gensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle
7 1 34:37
11 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Bursa Milletvekili Özer Yılmaz'ın, Ziraat Bankası müstafi Genel Müdürlü Erdoğan Soral'ın Ticaret Bakanıyla ilgili isnatlar hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı
7 4 117
12 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'in Ziraat Bankasında meydana gelen otorite boşluğu hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
7 5 162:163
13 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkadaşının, hayat pahalılığı konusunda bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
7 5 169:171
14 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddeler eklenmesine ve 20. maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili Halil Semih Eryıldız'ın, 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun değişik 5. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
9 50 577 589 592
15 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : 1979 Yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 60 697:706
16 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 arkadaşının, partizan tutum ve davranışları ile devlet otoritesini zayıflattığı ve kanunlara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 68 37:40
17 Söz Alanlar TEOMAN KÖPRÜLÜLER (ANKARA) (TİCARET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, sınır ticareti konusundaki gündem dışı konuşmasına cevabı
12 70 99