E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Cumhuriyet savcılarımın, partilere ve parlamenterlere karşı sun günlerde takındıkları baskı ve sindirme siyaseti konusunda gündem dışı konuşmasına cevabı.
2 95 360:361
2 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : 1978 yılı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi münasebetiyle.
3 109 166:167
3 Söz Alanlar SALİH YILDIZ (MEHMET SALİH YILDIZ) (VAN) (DEVLET BAKANI) : 197') yılı Danıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 56 313:314