E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 41 inci (V. Demirel Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
1 23 118:133
2 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 41. Hükümetin (V. Demirel Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 24 136:163 165:174 175:206
3 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 41. Hükümetin (V. Demirel Hükümeti) Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi sırasında, İçtüzüğün 70 nci maddesi uyarınca açıklaması.
1 24 158:160
4 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 41. Hükümetin (V. Demirel Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 25 208:212 213:216
5 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan vekili eri Ankara Milletvekili Altan Öymen ile Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, içte ve dışta güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal birliğimizi zedelediği, Türkiye'nin gelişmesini engellediği, halk çoğunluğuna yoksulluğa sürüklediği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın, belirlediği kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla. Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle.
1 82 620:624
6 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : İçte ve dışta güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal birliğimizi zedelediği Türkiye'nin gelişmesini engellediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirlediği kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında Gensoru açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle.
2 84 64:68 72
7 Önergeler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (AP GENEL BAŞKANI) : Adalet Partisi Grubu adına Süleyman Demirel ve 81 milletvekilinin eğilimi millilikten uzaklaştırdığı eğilim ve öğretim kurumlarında can güvenliğini sağlayamadığı ve öğretmen ve idarecilere partizanca baskılar yapıldığı iddiasıyla Anayasanın 89 ncu Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin günde alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/6)
6 147 96:99
8 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (AP GENEL BAŞKANI) : Kendisinin ve 81 milletvekilinin, eğitimi millilikten uzaklaştırdığı, eğitim ve öğretim kurumlarında can güvenliğini sağlayamadığı ve öğretmen ve idarecilere partizanca baskılar yapıldığı iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle, AP Grubu adına
6 147 64:70
9 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (AP GENEL BAŞKANI) : Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) münasebetiyle, AP Grubu adına
7 12 487:499
10 Önergeler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (AP GENEL BAŞKANI) : Ve 45 arkadaşının; ülkede yıkıcı, bölücü, anarşik olayları önleyemediği, can ve mal güvenliğini sağlayamadığı gerekli önlemleri zamanında almadığından Kahramanmaraş olaylarına sebebiyet verdiği iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/20)
8 31 289:327
11 Gündem Dışı Konuşmalar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (AP GENEL BAŞKANI) : İngiliz Büyükelçisi konusuyla ilgili gündem dışı konuşması
8 30 254:256
12 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (AP GENEL BAŞKANI) : Kendisinin ve 45 arkadaşının; ülkede yıkıcı, bölücü, anarşik olayları önleyemediği can ve mal güvenliğini sağlayamadığı, gerekli önlemleri zamanında almadığından Kahramanmaraş olaylarına sebebiyet verdiği iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle
8 31 291:297
13 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (AP GENEL BAŞKANI) : 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle, AP Grubu adına
10 54 89:121
14 Hükümet Programının Okunması SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi Tarafından kurulan 43. Hükümetin (VI. Demirel Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
13 6 85:96
15 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi Tarafından kurulan 43. Hükümetin (VI. Demirel Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
13 7 104:153 154:168 169:220
16 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi Tarafından kurulan 43. Hükümetin (VI. Demirel Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
13 8 224:226 227:230
17 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
14 44 79:96
18 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
15 57 704:715 720
19 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 111 arkadaşının; Hükümetin anarşi konusunda gerekli önlemleri almayarak can güvenliğini sağlayamadığı, toplumda ve meclislerde her türlü uzlaşma yollarını tıkayarak ekonomik uygulamalarla geçim sıkıntısını halkın sağlığını tehlikeye düşürecek boyutlara ulaştırdığı ve Anayasa ve demokrasiye aykırı bir ekonomik sistem değişikliği için çaba gösterdiği iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
16 99 442:447
20 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 111 arkadaşının; hükümetin anarşi konusunda gerekli önlemleri almayarak can güvenliğini sağlayamadığı, toplumda ve meclislerde her türlü uzlaşma yollarını tıkayarak Parlamento çalışmalarını engellediği, yanlış ekonomik uygulamalarla geçim sıkıntısını halkın sağlığını tehlikeye düşürecek boyutlara ulaştırdığı ve Anayasa ve demokrasiye aykırı bir ekonomik sistem değişikliği için çaba gösterdiği iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca verdikleri Gensorunun, Genel Kurulun 24.6.1980 tarihli 99 ncu Birleşiminde yapılan görüşmeleri sırasında verilen güven istemi önergesi ile güvensizlik önergesinin oylanması münasebetiyle
16 104 556:557