E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ORHAN EREN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 1980 Yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
14 47 318:320 322