E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ORHAN CEMAL FERSOY (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 27.11.1979 tarihli 9. Birleşimde Ankara Kız Yüksek Teknik Öğretmen Okulundaki bazı uygulamalarla ilgili olarak gündem dışı konuşan Erzurum Milletvekili Korkut Özal'a cevap veren ve bugün millî Eğitimimizi ikilendiren olaylar hakkında gündem dışı konuşması
13 11 251
2 Söz Alanlar ORHAN CEMAL FERSOY (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 24-25 Aralık günlerinde yurt çapında sürdürülmek istenilen eğitim ve öğretim boykotu ile ilgili gündem dışı konuşması
13 22 493:496
3 Söz Alanlar ORHAN CEMAL FERSOY (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1980 Yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 49 463:485 488