E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Dördüncü Beş Yıllık (1979-1983) Kalkınma Planı münasebetiyle, MSP Grubu adına
7 9 313:353
2 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : 1979 Yıllı Bütçe Kanunu Tasarı münasebetiyle, MSP Grubu adına
10 54 17:54
3 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle, MSP Grubu adına
13 7 105:133
4 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu münasebetiyle, MSP Grubu adına
14 44 20:36
5 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle, MSP Grubu adına
15 57 693:704
6 Önergeler NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (MSP GRUBU BAŞKANI) : Ve 2 arkadaşının, tutum ve davranışıyla dış politika konusunda millî menfaatlerimize aykırı hareket ettiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında Anayasanın 89. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/66)
16 123 717:719
16 126 771:789
16 128 807:836