E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1803 sayılı Kanunun 15. maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
2 98 488
2 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığında yapılan tayin ve nakiller konusunda açılan Genel Görüşme münasebetiyle.
2 98 481:485
3 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun okullardaki milli değerlerle ilgili tabloların son günlerde durumu hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı.
2 102 540:543
4 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1978 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 113 502:516
5 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun eğitim enstitüleri ve bazı liselerde meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı.
5 144 585:589
6 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Kastamonu Eğitim Enstitüsündeki bazı olaylar hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı.
6 145 10:11
7 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adalet Partisi Grubu adına Grup Başkanı Süleyman Demirel ve 81 milletvekilinin, eğitimi millilikten uzaklaştırdığı; eğilim ve öğretim kurumlarında can güvenliğini sağlayamadığı ve öğretmen ve idarecilere partizanca baskılar yapıldığı iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında bir Gensoru anılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle.
6 147 81:86
8 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, eğitim enstitülerinde endişe verici boyutlara ulaşan olaylar hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı.
6 153 172:174
9 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair Kanun Tasarısı ile Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı. Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ile 7 arkadaşının, ve Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair Kanun Teklifleri münasebetiyle.
6 156 314
10 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, Milli Eğitim Bakanlığının Denizli Eğitim Enstitüsüne ilişkin tutum ve davranışları hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı.
6 161 433:434
11 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle.
6 163 536:538 540:541
12 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 arkadaşının; Anayasa ve yasalara aykırı işlemlerinden ötürü eğitim ve öğretimi yapılamaz hale getirdiği iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı, konusunda görüşme münasebetiyle
9 46 229:233
13 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci ve 9 arkadaşının; Milli Eğitim Temel Kanununa uygun olarak hazırlanan ve Talim ve Terbiye Dairesince onanan ders kitaplarını imha ederek Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
9 53 761:764
14 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1979 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 59 567:579
15 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu Ve 9 arkadaşının TÖB-DER'in yasa dışı faaliyetlerine gözyumarak eğitimi millilikten uzaklaştırdığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 69 89:93
16 Söz Alanlar NECDET UĞUR (İSTANBUL) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 16 arkadaşının, milli eğitim Anayasa ve Atatürk ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 70 117:119