E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar NEŞET AKMANDOR (CUMHURİYET SENATOSU BOLU ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Tasarısı ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlun'un, 4.8.1971 tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
8 37 542
2 Söz Alanlar NEŞET AKMANDOR (CUMHURİYET SENATOSU BOLU ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1979 Yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 62 233:240