E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET CAN (ADANA) (ADALET BAKANI) : 1978 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi Münasebetiyle.
3 112 448:452
2 Söz Alanlar MEHMET CAN (ADANA) (ADALET BAKANI) : 1412 sayılı Ceza Muhaıkcmeleri Usulü Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi ve 443. maddesine bir fıkra eklenmesi; 547 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2. maddesinin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun bazı maddelerinin değiştiirilmesi 33. maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58. maddesinin 2. fıkrasının yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
6 165 600:601
3 Söz Alanlar MEHMET CAN (ADANA) (ADALET BAKANI) : Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve 10 arkadaşının Gaziantep Cezaevinin anarşistlerce basılıp dört mahkûmun kaçırılmasında gerekli önlemleri almadıkları iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle
7 3 96:98
4 Söz Alanlar MEHMET CAN (ADANA) (ADALET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun, İzmit'te bir baskın sonucu yakalanan 12 kişinin serbest bırakılması hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
7 5 161
5 Söz Alanlar MEHMET CAN (ADANA) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Halil Semih Eryıldız'ın, 2556 saydı Kanunun 15.6.1967 tarih ve 884 sayılı Kanunla değişik 18. maddesine ilişkin (2) sayılı cetvele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
8 41 712
6 Söz Alanlar MEHMET CAN (ADANA) (ADALET BAKANI) : 1979 Yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 58 507:512
7 Söz Alanlar MEHMET CAN (ADANA) (ADALET BAKANI) : 1979 Yılı Yargıtay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 59 531