E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (CUMHURİYET SENATOSU BİTLİS ÜYESİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi ve 10 arkadaşının, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Aşkale Linyit Kömür İşletmesinin kapatılması nedenlerini saptamak amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
1 81 581:583 586:587
2 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (CUMHURİYET SENATOSU BİTLİS ÜYESİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bor tuzları konusunda ülke ekonomisine yararlı tedbirleri saptamak amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle.
2 86 149:151
3 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (CUMHURİYET SENATOSU BİTLİS ÜYESİ) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Konya Milletvekili Durmuş Ali Çalık'ın Seydişehir alüminyum tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 87 181