E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı'nın, Türkiye'de kömür tevziatında yapılan haksızlıklar hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı
13 11 252:253
2 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Kenan Bulutoğlu'nun, üniversite öğretim üyelerine karşı son haftalarda işlenen cinayetler konusunda gündem dışı konuşmasına cevabı
13 18 417
3 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Veli Zeren'in, Yozgat ili Sorgun ilçesi Bahadın Kasabası Lisesinin kapatılması hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
13 18 419:421
4 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, Demirci Hükümetinin Danıştay kararlarını uygulatmadığı hakkında basında yer alan haberlere ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı
13 21 481
5 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları münasebetiyle
13 32 840
6 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Nakdî Tazminat Kanunu Tasarısı ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın Nakdi Tazminat Kanunu Teklifi ve Millî Eğitim, Millî Savunma, İçişleri ve Plan komisyonları raporları münasebetiyle
13 34 848:849
7 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 1980 yılı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 45 176:177
8 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 1980 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
14 46 200:208
9 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi münasebetiyle
14 47 273:275