E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar HAYRETTİN ERKMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dış politika ile ilgili bütün meseleler üzerimde önümüzdeki hafta içerisinde Meclise bilgi vereceğine dair açıklaması
13 30 733:734
2 Söz Alanlar HAYRETTİN ERKMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1980 Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 50 646:659
3 Söz Alanlar HAYRETTİN ERKMEN (CUMHURİYET SENATOSU GİRESUN ÜYESİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Millî Selâmet Partisi Grubu Başkanı Konya Milletvekilli Necmettin Erbakan ve 2 arkadaşının; tutum ve davranışlarıyla dış politika konusunda millî menfaatlerimize aykırı hareket ettiği iddiasıyla Dışişleri Balkanı Hayrettin Erkmen hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
16 126 784:789
16 128 827:834