E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN ESAT IŞIK (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1978 yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 112 378:387 389
2 Söz Alanlar HASAN ESAT IŞIK (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31. maddesinin (A) bendi ile 49. ve ek geçici 14. maddelerinin değiştirilmesine, 112. maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle.
6 156 277:282