E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : Millî Selamet Partisi Millet Meclisi Grubu Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
13 30 760:764
2 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : 1980 Yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 50 610:617
3 Söz Alanlar HALİL BAŞOL (TEKİRDAĞ) (TİCARET BAKANI) : Ekonomik konular hakkında gündem dışı açıklaması
16 124 725:729