E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 1978 yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
4 117 292:297
2 Söz Alanlar HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 ve 20. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
6 154 198
3 Söz Alanlar HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kamına bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarıları ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 2 arkadaşının Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 7 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'ın, Edirne Milletvekili İlhami Ertem ile 9 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle.
6 162 496:498 500 507:508
4 Söz Alanlar HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine bazı maddelerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair Kanun Tasarısı ve ilgili Kanun teklifleri münasebetiyle
9 52 708
5 Söz Alanlar HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 1979 yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 63 312:319
6 Söz Alanlar HİLMİ İŞGÜZAR (SİNOP) (SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 14 arkadaşının; Sosyal Sigortalar Kurumunun, Yönetim Kurulu kararına rağmen kurum fonlarım özel bankalara yatırdığı, arsa alımlarındaki yolsuzluklara göz yumarak görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 99 555:558