E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 1978 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle.
3 110 188:193 200
2 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 1978 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 110 255:257
3 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 1978 Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi münasebetiyle
3 110 218:223
4 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 1978 yılı Devlet Meteoroloji İşler Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
3 111 362:364
5 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin sorunları konusunda bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
5 135 270:272