E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, kömür sorunları hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
13 15 340:343 345
2 Söz Alanlar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1980 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 53 154:166
3 Söz Alanlar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında verilmiş bulunan gensoru önerge sinin görüşülme gününe ilişkin CHP ve MSP grupları önerisi münasebetiyle
16 124 737