E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SIVAS) (DEVLET BAKANI) : 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi münasebetiyle
3 111 276:279
2 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SIVAS) (DEVLET BAKANI) : 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetîyle
3 111 345:352
3 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi münasebetiyle
10 57 348:350
4 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : 1979 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
10 58 420:425