E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1978 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
4 115 100:109
2 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Devletçe işletilecek madenler hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle.
6 168 834
6 169 882 899:900 908 919
3 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ankara Milletvekili Cengiz Şenses'in Ankara'nın kömür durumu hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
7 7 223:225
4 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 9 arkadaşının Eğe Bölgesindeki bazı kömür safhalarının fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi zarara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle.
9 53 744:747
5 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1979 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 61 111:136 138:146 148