E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ALEV COŞKUN (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Basın mensuplarına yapılan saldırılar konusunda bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle
2 90 249:250
2 Söz Alanlar ALEV COŞKUN (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Basın mensuplarına yapılan saldırılar konusunda açılan Genel Görüşme münasebetiyle.
2 97 424:429
3 Söz Alanlar ALEV COŞKUN (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1978 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
4 115 73:82 85
4 Söz Alanlar ALEV COŞKUN (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1978 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
4 116 244
5 Söz Alanlar ALEV COŞKUN (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Anadolu Ajansı Genel Kurul toplantısının ve Yönetim Kurulu seçimin yasalara aykırı olarak yapılmasına ve CHP ile Hükümetin tek taraflı sesi haline getirilmesine göz yumdukları iddiasıyla Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler haklarında, bir Gensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı hakkında.
5 137 357:362
6 Söz Alanlar ALEV COŞKUN (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : 1979 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 61 81:89
7 Söz Alanlar ALEV COŞKUN (İZMİR) (TURİZM VE TANITMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Altan Öymen ve 6 arkadaşının, 24.7.1950 tarihli, 5680 sayılı Basın Kanununun 16. maddesinin (1) ve (2) numaralı bendlerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ilişkin kanun teklifi ile Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın aynı konuda teklifi münasebetiyle
12 80 310