E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ TOPUZ (İSTANBUL) (KÖYİŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI) : 1978 yılı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
4 116 143:153 155:156
2 Söz Alanlar ALİ TOPUZ (İSTANBUL) (KÖYİŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI) : Kendisinin ve 9 arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrıcalık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği İddiasıyla Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle
9 52 647:652
3 Söz Alanlar ALİ TOPUZ (İSTANBUL) (KÖYİŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI) : 1979 yılı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 62 174:182