E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ MÜNİF İSLAMOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın'ın hastanelerdeki direniş ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının tutumu hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı
13 22 499:500
2 Söz Alanlar ALİ MÜNİF İSLAMOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1980 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 51 87:100
3 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ MÜNİF İSLAMOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İçtüzüğün 60. maddesi gereğince sağlık konuları hakkında gündem dışı açıklaması
16 125 744:750