E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET TANER KIŞLALI (İZMİR) (KÜLTÜR BAKANI) : 1978 yılı Kültür Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 113 575:580
2 Söz Alanlar AHMET TANER KIŞLALI (İZMİR) (KÜLTÜR BAKANI) : Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Milli Kütüphane Genel Müdürlüğünün lağvı ve Kültür Bakanlığında usulsüz yapılan tayin ve nakiller konusundaki gündem dışı konuşmasına cevabı.
6 145 8
3 Söz Alanlar AHMET TANER KIŞLALI (İZMİR) (KÜLTÜR BAKANI) : Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arkadaşının Kültür Bakanının milli kültürümüze ilişkin tutum ve davranışları konusunda bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle.
6 145 34:38
4 Söz Alanlar AHMET TANER KIŞLALI (İZMİR) (KÜLTÜR BAKANI) : Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arkadaşının Kültür Bakanının milli kütürümüze ilişkin tutum ve davranışları konusunda bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle.
6 155 254:256
5 Söz Alanlar AHMET TANER KIŞLALI (İZMİR) (KÜLTÜR BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürünü ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münesebetiyle
9 50 554:557
6 Söz Alanlar AHMET TANER KIŞLALI (İZMİR) (KÜLTÜR BAKANI) : 1979 Yılı Kültür Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 59 628:633
7 Söz Alanlar AHMET TANER KIŞLALI (İZMİR) (KÜLTÜR BAKANI) : 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerine fıkra eklenmesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi ve 443. maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2. maddesinin değiştirilmesi; 825 sayılı Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vazına Müteallik Kanunun 29. maddesinin 2. ve son fıkrasının değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 33. maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58. maddesinin 2. fıkrasının yürürlükten kaldırılması ile bu kanuna 3 geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle.
12 102 654