E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Elazığ-Palu ilçesi deprem felaketzedelerine ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle.
2 94 355
2 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1978 yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
4 117 342:350
3 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, İmar ve İskân Bakanlığında görevlerine son verilmekte olan yevmiyeli personelin durumuna ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı.
6 155 223:226
4 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Antalya sahilindeki yapıların usulsüz yıkımı ile ilgili olarak Hükümetin yanlış icraatı hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
8 32 340:343
5 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1979 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 58 452:460
6 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdulmuttalip Gül'ün, Karabük'te vuku bulan heyelan ve TRT'nin tutumu hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı
12 69 73