E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET BAHİR ERSOY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA BAKANI) : Partizanca bir tutumla işçi sendikalarını bölmeye çalıştığı; yayınladığı bir genelge İle işçileri birbirine düşürerek güçlerini kırdığı ve bu suretle işçi topluluğunu anarşiye ittiği iddiasıyla. Çalışma Bakanı Bahir Ersoy hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı hakkında.
5 142 567:570
2 Söz Alanlar AHMET BAHİR ERSOY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlunun, işçi konularıyla ilgili gündem dışı konuşmasına cevabı
8 29 217:218
3 Söz Alanlar AHMET BAHİR ERSOY (İSTANBUL) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1979 yılı Çalışma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
11 63 291:296