E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET ŞENER (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Ahmet Hamdi Sancar'ın Cumhuriyet rejimine, devlet ve millet bölünmezliğine yönelen eylemler hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
7 5 165:168
2 Söz Alanlar AHMET ŞENER (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Milli Savunma komisyonları raporları münasebetiyle
8 41 708
3 Söz Alanlar AHMET ŞENER (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : 1979 Yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
10 58 407:409