E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET ÇAKMAK (BOLU) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Kendisimin ve 9 arkadaşıma; Ege tütün piyasasında üreticilerin zarara uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 12 302:304
2 Söz Alanlar AHMET ÇAKMAK (BOLU) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 arkadaşının, Bazı bakanların yakınlarının Gümrüklerdeki yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu Raporu münasebetiyle:
13 27 629:630
3 Söz Alanlar AHMET ÇAKMAK (BOLU) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1980 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 48 390:394